Regulamin siłowni

Regulamin siłowni

 1. Korzystający z siłowni jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Hali Sportowej i regulaminu korzystania z pomieszczeń Hali. 
 2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się konsultację lekarską. 
 3. Ćwiczący korzysta ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 4. Każdy zna własne możliwości fizyczne i sam odpowiada za wykonywane ćwiczenia. 
 5. Hala Sportowa nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu ćwiczącego powstały w wyniku:
  - stanu zdrowia ćwiczącego,
  - używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  - nie przestrzegania regulaminów oraz poleceń obsługi Hali Sportowej.
 6. Podczas ćwiczeń z wolnymi ciężarami obowiązuje asekuracja partnera lub obsługi siłowni. Wykonywanie ćwiczeń bez asekuracji oznacza wykonywanie ich na własną odpowiedzialność. 
 7. Po zakończeniu ćwiczenia należy odłożyć sprzęt na miejsce a obciążenia do sztang umieścić na stojakach. 
 8. Zabrania się:
  - korzystania z siłowni bez wiedzy obsługi,
  - przebywania dzieciom do lat 14,
  - wykonywania ćwiczeń bez położonego ręcznika na tapicerowanych siedziskach ,
  - rzucania obciążników, hantli i sztangielek na podłogę,
  - powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (nieład, hałas, ćwiczenie poza stanowiskiem).
 9. Przed wyjściem z Hali należy oddać kluczyk do szafki ubraniowej i odebrać karnet lub pozostawiony dokument tożsamości.
 10. Regulamin siłowni jest integralną częścią regulaminu korzystania z pomieszczeń Hali Sportowej.
Odsłony: 1633
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90