Orlik

 

Organizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych zajmują się animatorzy sportu. Miesięczne harmonogramy godzin pracy animatorów oraz grafik rezerwacji boisk dostępne są na naszej stronie internetowej oraz w gablocie na boisku. Informacje o prowadzonych zajęciach uzyskać będzie można również bezpośrednio u animatora.

Informujemy, że boisko ORLIK 2012 będzie czynne przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (boiska nie oblodzone i nie zaśnieżone). O otwarciu boiska decyduje administrator. 

 

     

  

Harmonogram pracy animatora - kliknij

 


SZCZEGÓŁOWY  REGULAMIN  OBIEKTU 

„Moje Boisko Orlik 2012” w Złotoryi

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Urząd Gminy w Złotoryi.
3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
4. Korzystający z obiektu s zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.
5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
6. Boiska są czynne codziennie w godz. 8.00 – 22.00.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f) zaśmiecania,
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i) wprowadzania zwierząt,
j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
k) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
9. Osoby korzystające mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.
10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
11. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
13. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.
14. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

Odsłony: 1849