Aktualności
TheGrue.org

Zawody kolarskie nad zalewem

Rowerowa Serpentyna

REGULAMIN ZAWODÓW KOLARSKICH
ROWEROWA SERPENTYNA
Złotoryja, 1 sierpnia 2020 roku

I. Cel wyścigu - wyłonienie Mistrzów w jeździe indywidualnej na czas - popularyzacja sportu kolarskiego - promocja Gminy Miejskiej Złotoryja - popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu
II. II. Organizator - Gmina Miejska Złotoryja
III. Uczestnictwo W wyścigu uczestniczą zawodnicy niezrzeszeni , uprawiający kolarstwo amatorsko.
IV. Biuro zawodów: Zalew Złotoryjski (pomost od strony Lisiej Jamy). Zgłoszenia w dniu startowym od godz. 10.00 do godz. 10.50 w biurze zawodów.
V. Termin i miejsce wyścigu: Wyścig odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2020 r. na 2 trasach Zalew Złotoryjski (pomost) – rozwidlenie pod osiedlem Nad Zalewem. Trasy przebiegać będą nowo wybudowaną drogą rowerową. Pierwszy start godz. 11.00
VI. Sposób przeprowadzenia wyścigu: - jazda indywidualna na czas pod górę rozegrana zostanie na dwóch trasach w 3 kategoriach. Start zawodników od godz. 11.00 zgodnie z listą startową. Zawody odbędą się zgodnie z niniejszym regulaminem. Zawody rozgrywane będą w następujących kategoriach wiekowych : I do 13 lat ; chłopcy i dziewczynki II od 14 lat do 20 lat; chłopcy i dziewczyny III od 21 lat i starszy ; mężczyźni i kobiety Startujący muszą posiadać min. pełny kask, sprawny technicznie rower (bez napędu elektrycznego) z dwoma czynnymi hamulcami. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna zezwalającą na start w zawodach.
Przy zapisie każdy zawodnik musi się okazać ważnym dokumentem tożsamości.
VII. Klasyfikacja : Zwycięzcą zawodów w poszczególnych kategoriach zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy łączny czas obu przejazdów na powyższym dystansie.
VIII. Finansowanie: Udział w zawodach jest bezpłatny.
IX. Nagrody: Za zwycięstwo, drugie i trzecie miejsce w danej kategorii przewiduje się nagrody rzeczowe. Dla najmłodszego i najstarszego zawodnika organizator również przewiduje nagrody rzeczowe.

X. Komisja sędziowska: - sędzia główny zawodów, sędzia startowy, sędzia mierzący czas
XI. Postanowienia końcowe: Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie. Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW W CZASIE PANDEMII

 

ZESPÓŁ BOISK    - ul. Wiosenna

zasady korzystania

ZESPÓŁ BOISK    - ul. Lubelska

zasady korzystania

STADION MIEJSKI    - ul. Sportowa

zasady korzystania

HALA SPORTOWA TĘCZA    - ul. Wilcza

zasady korzystania

SIŁOWNIA I FITNESS    - ul. Wilcza

zasady korzystania

ZALEW ZŁOTORYJSKI

zasady korzystania

  

Wynajem boisk sportowych - wolne godziny

banner1

Aktualne godziny otwarcia

GODZINY OTWARCIA - LIPIEC i SIERPIEŃ

Godziny otwarcia obiektu:
Poniedziałek – Piątek    8.00 – 20.00
Sobota                         nieczynne
Niedziela                      nieczynne

Godziny otwarcia siłowni:
Poniedziałek – Piątek  8.00 – 19.30
Sobota                         nieczynne
Niedziela                      nieczynne

Zajęcia fitness
ANETA    wtorek, czwartek – 18.00
ANETA    poniedziałek środa –  18.00

Sprzedaż urządzeń do ćwiczeń cardio

Ogłoszenie
o sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego z modernizowanej siłowni w postaci urządzeń do ćwiczeń cardio w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi.

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe Dz.U. 2010 nr 114 poz. 761 Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi informuje o możliwości nabycia składników majątku ruchomego wymienionych w poniższej tabeli.

Pełna treść ogłoszenia - kliknij

Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90